10  Malalties d'aparell gènito-urinari

163. Símptoma o afecció maldefinida d'aparell genitourinari

599.6  Obstrucció urinària inespecificada. Uropatia obstructiva NOS, obstrucció urinària (vies) NOS

599.7  Hematúria. Hematúria (benigna) (essencial)

599.8  Altres trastorns especificats d'uretra i vies urinàries

599.9  Trastorn inespecificat d'uretra i vies urinàries

788.1  Disúria. Micció dolorosa, estrangúria

788.2  Retenció d'orina

788.3  Incontinència urinària

788.4  Pol·laciúria i poliúria

788.5  Oligúria i anúria. Secreció deficient d'orina, supressió de secreció urinària

788.6  Altra anormalitat de la micció

788.7  Secreció uretral. Secreció peniana, uretrorrea

788.8  Extravasació d'orina

788.9  Altres símptomes que afecten l'aparell urinari

791.0  Proteïnúria. Albuminúria, proteïnúria de Bence-Jones

791.1  Quilúria

791.2  Hemoglobinúria

791.3  Mioglobinúria

791.4  Biliúria

791.7  Altres cèl·lules i cilindres a orina

791.9  Altres troballes inespecífiques a examen d'orina. Cristal·lúria, melanúria, augment de 17-cetosteroides

793.5  Troballes anormals inespecíf.en examen radiològic en altres exàmens òrgans genitourinaris.Defect.repleció

794.4  Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del ronyó. Prova funcional renal anormal

V13.0  Història personal de trastorns d'aparell urinari

V41.7  Problemes de funció sexual

V43.5  Estat de bufeta urinària reemplaçada per altre mitjà que el trasplantament homòleg, heteròleg

V44.5  Portador de cistostomia

V44.6  Portador d'altra obertura artificial d'aparell urinari. Nefrostomia, ureterostomia, uretrostomia

V47.4  Altres problemes urinaris

V47.5  Altres problemes genitals

V53.6  Ajust i ajustatge de dispositius urinaris. Catèter urinari

V55.5  Atenció de cistostomia

V55.6  Atenció d'altra obertura artificial d'aparell urinari. Nefrostomia, ureterostomia, uretrostomia

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut