2  Neoplàsies

16. Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics

155  Neoplàsia maligna fetge i conductes biliars intrahepàtics

230.8  Carcinoma in situ fetge i vies biliars. Ampul·la Vater, colèdoc, conducte:cístic,hepàtic, esfínter Oddi

V10.07  Història personal neoplàsia fetge

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut