8  Malalties d'aparell respiratori

134. Altra malaltia respiratòria de vies altes

470  Desviació de septe nasal. Desviació de septe (nasal) (adquirida)

471  Pòlips nasals

472  Faringitis i nasofaringitis cròniques

476  Laringitis i laringotraqueïtis cròniques

477  Rinitis al·lèrgica

478  Altres malalties vies respiratòries superiors

519.1  Altres malalties de tràquea i bronquis no classif. en un altre lloc. Calcificació, estenosi, úlcera

519.2  Mediastinitis

519.3  Altres malalties de mediastí no classificades en un altre lloc. Mediastí: fibrosi, hèrnia, retracció

784.1  Dolor de faringe

784.4  Alteració de veu

784.7  Epistaxi. Hemorràgia nasal

784.8  Hemorràgia faríngia

784.9  Altres símptomes que afecten cap i coll. Sensació d'ofec, halitosi, respiració per la boca, esternut

786.1  Estridor

V41.4  Problemes de producció de la veu

V44.0  Portador de traqueostomia

V55.0  Atenció de traqueostomia

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut