8  Malalties d'aparell respiratori

132. Malaltia pulmonar deguda a agents externs

495  Alveolitis al·lèrgica extrínseca

500  Pneumoconiosi dels treballadors del carbó. Antracosilicosi,antracosi,asma dels minaires,mal. pulmó negre

501  Asbestosi

502  Pneumoconiosi deguda a altres sílexs o silicats.Fibrosi silicòtica pulmó,silicosi,pneumoconiosi per talc

503  Pneumoconiosi per altres pols inorgàniques. Aluminosi, fibrosi per bauxita, fibrosi per grafit, siderosi

504  Pneumopatia per inhalació d'altres pols. Bissinosi, cannabinosi, malaltia dels cardadors de lli

505  Pneumoconiosi inespecificada

506  Afeccions respiratòries degudes a fums i vapors químics

507.1  Pneumonitis deguda a aspiració d'olis i essències. Pneumònia lipoïdal (exògena)

507.8  Pneumonitis deguda a altres líquids i sòlids. Asma per detergents

508  Afeccions respiratòries degudes a altres i inespecificats agents externs

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut