8  Malalties d'aparell respiratori

122. Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

003.22  Pneumònia per salmonel·les

020.3  Pesta pneumònica primària

020.4  Pesta pneumònica secundària

020.5  Pesta pneumònica inespecífica

021.2  Tularèmia pulmonar. Tularèmia broncopneumònica

022.1  Carboncle pulmonar. Carboncle respiratori; malaltia dels cardadors de la llana

031.0  Malaltia pulmonar per altres micobacteris. Infecció per Mycobacterium: avium, intracel·lular, kansasii

039.1  Actinomicosi pulmonar. Actinomicosi toràcica

052.1  Pneumonitis (hemorràgica) produïda per varicel·la

055.1  Pneumònia postxarampió

073.0  Ornitosi amb pneumònia. Pneumonitis lobular produïda per ornitosi

083.0  Febre Q

112.4  Candidiasi de pulmó. Pneumònia per Càndida

114.0  Coccidioidomicosi primària (pulmonar). Coccidioidom.pulmonar,pneumonitis Coccidioidomicòtica,reuma.desert

114.4  Coccidioidomicosi pulmonar crònica

114.5  Coccidioidomicosi pulmonar, inespecificada

115.05  Pneumònia per Histoplasma capsulatum

115.15  Pneumònia per Histoplasma duboisii

115.95  Pneumònia per Histoplasma inespecificat

130.4  Pneumonitis deguda a toxoplasmosi

136.3  Pneumocistosi. Pneumònia produïda per Pneumocystis carinii

480  Pneumònia vírica

481  Pneumònia pneumocòccica [Estreptococ pneumoniae]. Pneumònia lobar per organisme inespecificat

482  Altres pneumònies bacterianes

483  Pneumònia per altres organismes especificats

484  Pneumònia en malalties infeccioses classificades en un altre lloc

485  Broncopneumònia per microorganisme inespecificat. Hemorràgica, terminal; pleurobroncopneumònia

486  Pneumònia per microorganisme inespecificat

513.0  Abscés de pulmó. Abscés (múltiple) pulmó, pneumònia gangrenosa o necròtica, gangrena o necrosi pulmó

517.1  Pneumònia reumàtica

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut