7  Malalties de l'aparell circulatori

101. Aterosclerosi coronària

411  Altres formes agudes i subagudes de cardiopatia isquèmica

412  Infart antic miocardi.Infart miocardi guarit,infart antic diagnosticat per ECG,actualment sense símptomes

413  Angina de pit

414.0  Aterosclerosi coronària. Cardiopatia arterioscleròtica[MCAS],ateroscleròtica;coronari:ateroma,estenosi

414.2  Oclusió total crònica de l'artèria coronària

414.3  Aterosclerosi coronària provocada per plaques riques en lípids

414.8  Altres formes especificades de cardiopatia isquèmica crònica. Insuficiència coronària, isquèmia miocardi

414.9  Cardiopatia isquèmica crònica inespecificada. Malaltia cardíaca isquèmica NOS

V45.81  Estat de derivació aortocoronària

V45.82  Estat d'angioplàstia coronària transluminal percutània

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut