Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Índex de massa corporal (V85)

V85  Índex de massa corporal [IMC]

Índex de massa corporal (IMC)

Informació complementària

quilograms per metres quadrats

Empreu els codis de l'índex de massa corporal en adults per a persones de més de 20 anys.

Conté:

V85.0  Índex de massa corporal inferior a 19 en l'adult

V85.1  Índex de massa corporal entre 19 i 24 en l'adult

V85.2  Índex de massa corporal entre 25 i 29 en l'adult

V85.3  Índex de massa corporal entre 30 i 39 en l'adult

V85.4  Índex de massa corporal igual a 40 o superior en l'adult

V85.5  Índex de massa corporal pediàtric

 

Pàgina similar en anglès

 

V84

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat