Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V81  Cribratge especial de malalties cardiovasculars, respiratòries i genitourinàries

Cribratge especial per a malalties cardiovasculars,  respiratòries i genitourinàries

Conté:

V81.0  Cardiopatia isquèmica

V81.1  Hipertensió

V81.2  Altres afeccions cardiovasculars i afeccions cardiovasculars no especificades

V81.3  Bronquitis crònica i emfisema

V81.4  Altres afeccions respiratòries i afeccions respiratòries no especificades

V81.5  Nefropatia

V81.6  Altres afeccions genitourinàries i afeccions genitourinàries no especificades

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 258  Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

 

V80  V82

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat