Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V78  Cribratge especial de trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics

Cribratge especial per a trastorns de sang i òrgans hematopoètics

Conté:

V78.0  Anèmia ferropènica

V78.1  Anèmia per altres carències o per carències no especificades

V78.2  Malaltia o tret drepanocític

V78.3  Altres hemoglobinopaties

V78.8  Altres trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics

V78.9  Trastorn de la sang i dels òrgans hematopoètics no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 258  Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

 

V77  V79

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat