Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V77  Cribratge especial de trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris

Cribratge especial per a trastorns endocrins,  nutritius,  metabòlics i immunitaris

Conté:

V77.0  Trastorns tiroïdals

V77.1  Diabetis mellitus

V77.2  Malnutrició

V77.3  Fenilcetonúria [PKU]

V77.4  Galactosèmia

V77.5  Gota

V77.6  Fibrosi quística

V77.7  Altres errors congènits del metabolisme

V77.8  Obesitat

V77.9  Altres trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris i trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 258  Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

 

V76  V78

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat