Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V76  Cribratge especial de neoplàsies malignes

Cribratge especial per a neoplàsies malignes

Conté:

V76.0  Òrgans respiratoris

V76.1  Mama

V76.2  Coll uterí

V76.3  Bufeta urinària

V76.4  Altres localitzacions

V76.5  Intestí

V76.8  Altres neoplàsies

V76.9  No especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 258  Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

 

V75  V77

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat