Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V74  Estudi de cribratge especial de malalties bacterianes i espiroquetals

Examen de cribratge especial per a malalties bacterianes i espiroquetals

Informació complementària

Inclou:

 proves cutànies diagnòstiques per a aquestes malalties

Conté:

V74.0  Còlera

V74.1  Tuberculosi pulmonar

V74.2  Lepra [malaltia de Hansen]

V74.3  Diftèria

V74.4  Conjuntivitis bacteriana

V74.5  Malaltia venèria

V74.6  Pian

V74.8  Altres malalties bacterianes i espiroquetals especificades

V74.9  Malaltia bacteriana i espiroquetal no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 10  Immunització i cribratge de malaltia infecciosa

 

V73  V75

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat