Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V73  Estudi de cribratge especial de malalties produïdes per virus i per clamídies

Conté:

V73.0  Poliomielitis

V73.1  Verola

V73.2  Xarampió

V73.3  Rubèola

V73.4  Febre groga

V73.5  Altres malalties víriques transmeses per artròpodes

V73.6  Tracoma

V73.8  Altres malalties víriques i per clamídies especificades

V73.9  Malaltia vírica i per clamídies no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 10  Immunització i cribratge de malaltia infecciosa

 

V72  V74

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat