Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)  (IC)

V72  Proves i exploracions especials  (IC, Ex.)

V72.7  Proves diagnòstiques cutànies i de sensibilització

Proves diagnòstiques cutànies i de sensibilització.  Proves:  cutànies d'hipersensibilitat,  d'al·lèrgia

Termes d'inclusió

proves cutànies d'hipersensibilitat

proves d'al·lèrgia

Exloure:

proves cutànies diagnòstiques per a malalties bacterianes (V74.0-V74.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 253  Reacció al·lèrgica

 

V72.6  V72.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat