Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V58  Assistència per a altres tipus de procediments i d'assistència posterior, i altres tipus de procediments i d'assistència posterior no especificats

Assistència per altres i inespecificats procediments i assitència mèdica posterior

Exloure:

convalescència i cures pal·liatives (V66.0-V66.9)

Conté:

V58.0  Radioteràpia

V58.1  Assistència per a quimioteràpia i immunoteràpia antineoplàstiques

V58.2  Transfusió de sang, sense diagnòstic enregistrat

V58.3  Cura d'apòsits i sutures

V58.4  Altres assistències consecutives a cirurgia

V58.5  Ortodòncia

V58.6  Ús de medicaments a llarg termini (actual)

V58.7  Assistència consecutiva a cirurgia d'aparells o sistemes de l'organisme especificats, no classificada a cap altre lloc

V58.8  Altres tipus de procediments i assistència posterior especificats

V58.9  Assistència posterior no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

V57  V59

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat