Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V56  Assistència per a diàlisi i atenció del catèter de diàlisi

Assistència per a diàlisi i atenció de catèter de diàlisi

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar l'afecció associada.

Exloure:

preparació de diàlisi - codifiqueu l'afecció

Conté:

V56.0  Diàlisi extracorpòria

V56.1  Col·locació i ajustament de catèter de diàlisi extracorpòria

V56.2  Col·locació i ajustament de catèter de diàlisi peritoneal

V56.3  Assistència per a sotmetre's a prova d'adequació per a diàlisi

V56.8  Altres tipus de diàlisi

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 158  Insuficiència renal crònica

 

V55  V57

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat