Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V56  Assistència per a diàlisi i atenció del catèter de diàlisi  (IC, Ex.)

V56.8  Altres tipus de diàlisi

Assistència que comporta altra diàlisi.  Diàlisi peritoneal

Termes d'inclusió

diàlisi peritoneal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 158  Insuficiència renal crònica

 

V56.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat