Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V55  Atenció d'obertures artificials

Termes d'inclusió

ajustament o substitució de catèter

introducció de sondes o bugies

neteja

reformació

retirada o substitució de catèter

tancament

Exloure:

complicacions d'estoma extern (519.00-519.09, 569.60-569.69, 997.4, 997.5)

únicament estat, sense necessitat d'assistència (V44.0-V44.9)

Conté:

V55.0  Traqueostomia

V55.1  Gastrostomia

V55.2  Ileostomia

V55.3  Colostomia

V55.4  Altres obertures artificials del tub digestiu

V55.5  Cistostomia

V55.6  Altres obertures artificials de l'aparell urinari

V55.7  Vagina artificial

V55.8  Altres obertures artificials especificades

V55.9  Obertura artificial no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

V54  V56

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat