Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V52  Col·locació i ajustament de dispositiu i implant protètics

Informació complementària

Inclou:

 extracció de dispositiu

Exloure:

únicament estat, sense necessitat d'assistència (V43.0-V43.8)

funcionament defectuós o complicació de dispositiu protètic (996.0-996.7)

Conté:

V52.0  Braç artificial (complet) (parcial)

V52.1  Cama artificial (completa) (parcial)

V52.2  Ull artificial

V52.3  Dispositiu protètic dental

V52.4  Pròtesi i implant de mama

V52.8  Altres dispositius protètics especificats

V52.9  Dispositiu protètic no especificat

 

Pàgina similar en anglès

 

V51  V53

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat