Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V50  Cirurgia electiva amb finalitat diferent de la de proporcionar salut

Cirurgia electiva amb finalitats altres que les de proporcionar salut

Conté:

V50.0  Trasplantament de cabells

V50.1  Altres tipus de cirurgia plàstica per raons estètiques

V50.2  Circumcisió rutinària o ritual

V50.3  Perforació del lòbul de l'orella

V50.4  Extracció profilàctica d'un òrgan

V50.8  Altres

V50.9  No especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

V51

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat