Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V50  Cirurgia electiva amb finalitat diferent de la de proporcionar salut

V50.4  Extracció profilàctica d'un òrgan

Extracció profilàctica d'òrgan

Exloure:

donació d'òrgan (V59.0-V59.9)

extracció terapèutica d'òrgan - codifiqueu l'afecció

Conté:

V50.41  Mama

V50.42  Ovari

V50.49  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

V50.3  V50.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat