Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)  (IC, Ex.)

V50  Cirurgia electiva amb finalitat diferent de la de proporcionar salut

V50.2  Circumcisió rutinària o ritual

Circumcisió rutinària o ritual Circumcisió en absència d'indicació mèdica significativa

Home

Termes d'inclusió

circumcisió en absència d'indicació mèdica significativa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 224  Altre afecció perinatal

 

V50.1  V50.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat