Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb una afecció que influeix sobre el seu estat de salut (V40-V49)  (IC)

V49  Altres afeccions que influeixen sobre l'estat de salut

V49.6  Estat d'amputació d'extremitat superior

V49.62  Altres dits de la mà

Estat d'amputació d'altre(s)  dit(s)  de la mà,  excepte polze

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 211  Altra malaltia de teixit connectiu

 

V49.61  V49.63

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat