Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb una afecció que influeix sobre el seu estat de salut (V40-V49)  (IC)

V45  Altres estats posteriors a procediments

Exloure:

assistència mèdica després d'un procediment (V51-V58.9)

funcionament defectuós o altres complicacions - codifiqueu l'afecció

Conté:

V45.0  Dispositiu cardíac in situ

V45.1  Estat de diàlisi renal

V45.2  Presència de dispositiu de drenatge del líquid cefaloraquidi

V45.3  Estat de derivació o anastomosi intestinals

V45.4  Estat d'artròdesi

V45.5  Presència de dispositiu contraceptiu intrauterí

V45.6  Estats consecutius a la cirurgia de l'ull i dels annexos oculars

V45.7  Absència adquirida d'un òrgan

V45.8  Altres estats posteriors a procediments

 

Pàgina similar en anglès

 

V44  V46

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat