Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb una afecció que influeix sobre el seu estat de salut (V40-V49)  (IC)

V44  Estat d'obertura artificial

Exloure:

obertures artificials que requereixen assistència o tractament (V55.0-V55.9)

Conté:

V44.0  Traqueostomia

V44.1  Gastrostomia

V44.2  Ileostomia

V44.3  Colostomia

V44.4  Altres obertures artificials del conducte gastrointestinal

V44.5  Cistostomia

V44.6  Altres obertures artificials de l'aparell urinari

V44.7  Vagina artificial

V44.8  Altres estats d'obertura artificial

V44.9  Estat d'obertura artificial no especificat

 

Pàgina similar en anglès

 

V43  V45

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat