Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb una afecció que influeix sobre el seu estat de salut (V40-V49)  (IC)

V42  Òrgan o teixit substituïts per trasplantament

Organ o teixit reemplaçat per trasplantament

Informació complementària

Inclou:

 estat d'òrgan trasplantat homòleg o heteròleg (animal) (humà)

Conté:

V42.0  Ronyó

V42.1  Cor

V42.2  Vàlvula cardíaca

V42.3  Pell

V42.4  Os

V42.5  Còrnia

V42.6  Pulmó

V42.7  Fetge

V42.8  Altres òrgans o teixits especificats

V42.9  Òrgan o teixit no especificats

 

Pàgina similar en anglès

 

V41  V43

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat