Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció i el desenvolupament (V20-V29)

V28  Assistència per a cribratge prenatal de la mare

Exloure:

afeccions fetals sospitades no trobades (V89.01-V89.09)

afeccions fetals sospitades que afecten el tractament de l'embaràs (655.00-655.93, 656.00-656.93, 657.00-657.03, 658.00-658.93)

assistència prenatal rutinària (V22.0-V23.9)

resultats anormals en el cribratge - codifiqueu els resultats

Conté:

V28.0  Cribratge per a detectar anomalies cromosòmiques mitjançant amniocentesi

V28.1  Cribratge per a detectar nivells elevats d'&'61537;-fetoproteïna en el líquid àmnic

V28.2  Altres cribratges basats en l'amniocentesi

V28.3  Assistència per a cribratge rutinari per a detectar malformacions mitjançant ultrasons

V28.4  Cribratge per a detectar retard en el creixement fetal mitjançant ultrasons

V28.5  Cribratge per a detectar isoimmunització

V28.6  Cribratge per a detectar l'estreptococ B

V28.8  Altres cribratges prenatals especificats

V28.9  Cribratge prenatal no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 258  Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

 

V27  V29

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat