Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció i el desenvolupament (V20-V29)

V25  Assistència contraceptiva

Assistència per a manejament contraceptiu

Conté:

V25.0  Aconsellament i orientacions generals

V25.1  Inserció de dispositiu contraceptiu intrauterí

V25.2  Esterilització

V25.3  Extracció menstrual

V25.4  Control de mètodes contraceptius prescrits anteriorment

V25.5  Inserció de contraceptiu d'implantació subdèrmica

V25.8  Altres tipus de tractament contraceptiu especificat

V25.9  Tractament contraceptiu no especificat

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 176  Maneig contraceptiu i procreatiu

 

V24  V26

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat