Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb els antecedents personals i familiars (V10-V19)  (Ex.)

V15  Altres antecedents personals que presenten riscos per a la salut  (Ex.)

V15.8  Altres antecedents personals especificats que presentin riscos per a la salut

Altra història personal especificada que presenti riscs per a la salut

Exloure:

contacte i exposició (sospitada) a:

 arsènic i altres metalls (V87.01-V87.09)

 compostos i colorants aromàtics (V87.11-V87.19)

 floridura (V87.31)

Conté:

V15.81  Incompliment de tractament mèdic

V15.82  Antecedents de tabaquisme

V15.84  Exposició a asbest

V15.85  Exposició a líquids corporals potencialment perillosos

V15.86  Exposició al plom

V15.87  Antecedents d'oxigenació per membrana extracorpòria [ECMO]

V15.88  Antecedents de caiguda

V15.89  Altres

 

Pàgina similar en anglès

 

V15.7  V15.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat