Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb els antecedents personals i familiars (V10-V19)  (Ex.)

V10  Antecedents personals de neoplàsia maligna  (IC)

V10.7  Altres neoplàsies limfàtiques i hematopoètiques

Història personal altres neoplàsies limfàtiques i hematopoètiques.  Afeccions classificables a 200-203

Informació complementària

afeccions classificables a 200-203

Exloure:

afeccions enumerades a 200-203 en remissió

Conté:

V10.71  Limfosarcoma i limfoma histiocític

V10.72  Malaltia de Hodgkin

V10.79  Altres

 

Pàgina similar en anglès

 

V10.6  V10.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat