Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (V01-V06)  (Ex.)

V09  Infecció per microorganismes resistents als fàrmacs

Infecció amb microorganismes resistents a fàrmacs

Informació complementària

Empreu aquesta categoria com a codi addicional en afeccions infeccioses classificades en altre lloc per a indicar la presència de microorganismes resistents als fàrmacs.

Conté:

V09.0  Infecció per microorganismes resistents a la penicil·lina

V09.1  Infecció per microorganismes resistents a les cefalosporines i a altres antibiòtics ß-lactàmics

V09.2  Infecció per microorganismes resistents als macròlids

V09.3  Infecció per microorganismes resistents a les tetraciclines

V09.4  Infecció per microorganismes resistents als aminoglicòsids

V09.5  Infecció per microorganismes resistents a les quinolones i les fluoroquinolones

V09.6  Infecció per microorganismes resistents a les sulfonamides

V09.7  Infecció per microorganismes resistents a altres antimicobacterians especificats

V09.8  Infecció per microorganismes resistents a altres fàrmacs especificats

V09.9  Infecció per microorganismes resistents a fàrmacs no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

 

V08

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat