Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (V01-V06)  (Ex.)

V07  Necessitat d'aïllament i altres mesures profilàctiques  (Ex.)

V07.5  Ús profilàctic d'agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens  (IC, Ex.)

V07.52  Ús profilàctic d'inhibidors de la monooxigenasa inespecífica [aromatasa]

Termes d'inclusió

ús profilàctic de:

 anastrozole

 exemestà

 letrozole

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

V07.51  V07.59

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat