Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (V01-V06)  (Ex.)

V07  Necessitat d'aïllament i altres mesures profilàctiques  (Ex.)

V07.5  Ús profilàctic d'agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens

Informació complementària

Codifiqueu primer, si escau:

 neoplàsia maligna de mama (174.0-174.9, 175.0-175.9)

 neoplàsia maligna de pròstata (185)

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar:

 antecedents familiars de càncer de mama (V16.3)

 antecedents personals de càncer de mama (V10.3)

 antecedents personals de càncer de pròstata (V10.46)

 estat postmenopàusic (V49.81)

 predisposició genètica a càncer (V84.01-V84.09)

 receptors d'estrògens positius (V86.0)

Exloure:

teràpia hormonal substitutiva (postmenopàusica) (V07.4)

Conté:

V07.51  Ús profilàctic de moduladors selectius del receptor d'estrògens

V07.52  Ús profilàctic d'inhibidors de la monooxigenasa inespecífica [aromatasa]

V07.59  Ús profilàctic d'altres agents que afecten els receptors d'estrògens i els nivells d'estrògens

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

V07.4  V07.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat