Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (V01-V06)  (Ex.)

V02  Portador o presumpte portador de malalties infeccioses

Portador o portador sospitós de malalties infeccioses

Informació complementària

Inclou:

 estat de colonització

Conté:

V02.0  Còlera

V02.1  Febre tifoide

V02.2  Amebosi [amebiasi]

V02.3  Altres patògens gastrointestinals

V02.4  Diftèria

V02.5  Altres malalties bacterianes especificades

V02.6  Hepatitis vírica

V02.7  Gonorrea

V02.8  Altres malalties venèries

V02.9  Altres microorganismes infecciosos especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 10  Immunització i cribratge de malaltia infecciosa

 

V01  V03

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat