Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions (E800-E999)

Fàrmacs, substàncies medicinals i productes biològics que causen reaccions adverses en l'ús terapèutic (E930-E949)  (IC, Ex.)

E931  Altres antiinfecciosos

Efectes adversos en l'ús terapèutic d'altres antiinfecciosos

Exloure:

els antiinfecciosos oculars, otorinolaringològics i d'aplicació local (E946.0-E946.9)

Conté:

E931.0  Sulfamides

E931.1  Antiinfecciosos arsenicals

E931.2  Antiinfecciosos de metalls pesants

E931.3  Derivats de la quinolina i la hidroxoquinolina

E931.4  Antipalúdics i fàrmacs que actuen sobre altres protozous de la sang

E931.5  Altres fàrmacs antiprotozoaris

E931.6  Antihelmíntics

E931.7  Antivírics

E931.8  Altres antimicobacterians

E931.9  Altres antiinfecciosos i antiinfecciosos no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 2617  Codi residual, no classificat

 

E930  E932

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat