Classificació suplementària de causes externes de lesions i intoxicacions (E800-E999)

Fàrmacs, substàncies medicinals i productes biològics que causen reaccions adverses en l'ús terapèutic (E930-E949)  (IC, Ex.)

E930  Antibiòtics

Efectes adversos en l'ús terapèutic d'antibiòtics

Exloure:

els emprats com a antiinfecciosos oculars, otorinolaringològics i d'aplicació local (E946.0-E946.9)

Conté:

E930.0  Penicil·lines

E930.1  Antibiòtics antifúngics

E930.2  Grup del cloramfenicol

E930.3  Eritromicina i altres macròlids

E930.4  Grup de les tetraciclines

E930.5  Grup de les cefalosporines

E930.6  Antibiòtics antimicobacterians

E930.7  Antibiòtics antineoplàstics

E930.8  Altres antibiòtics especificats

E930.9  Antibiòtics no especificats

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 2617  Codi residual, no classificat

 

E931

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat