Classificació

NIVELLS DE DETERIORACIÓ VISUAL
Descripcions addicionals que s’hi poden trobar
«legal»
OMS
Agudesa visual o limitació del camp visual (segons què sigui pitjor)
VISIÓ (QUASI) NORMAL
VISIÓ NORMAL
20/10
2,0
20/13
1,6
20/16
1,25
20/20
1,0
20/25
0,8
VISIÓ QUASI NORMAL
 
0,7
20/30
0,6
20/40
0,5
20/50
0,4
20/60
0,3
VISIÓ DISMINUÏDA
DETERIORACIÓ VISUAL MODERADA
Disminució moderada de la visió
20/70
 
20/80
0,25
20/100
0,20
20/125
0,16
20/160
0,12
CEGUESA
LEGAL
(EUA)
d’ambdós
ulls
DETERIORACIÓ VISUAL GREU
Disminució greu de la
visió, ceguesa «legal»
20/200
0,10
20/250
0,08
20/320
0,06
20/400
0,05
Camp visual: 20 graus o menys
CEGUESA
(OMS)
d’un o
d’ambdós
ulls
DETERIORACIÓ VISUAL PROFUNDA
Disminució profunda de la
visió, ceguesa moderada
20/500
0,04
20/500
0,03
20/800
0,025
20/1000
0,02
Compte de dits a: menys de 3 m
Camp visual: 10 graus o menys
DETERIORACIÓ VISUAL QUASI TOTAL
Agudesa visual: menys de 0,02 (20/1000)
Compte de dits a: 1 m o menys
Moviments de la mà a: 5 m o menys
Projecció de llum, percepció de llum
Camp visual: 5 graus o menys
Ceguesa greu
Ceguesa quasi total
DETERIORACIÓ VISUAL QUASI TOTAL
No-percepció de llum (NPL)
Ceguesa total

L’agudesa visual es refereix a la millor agudesa possible que es pot aconseguir amb correcció.
Les fraccions Snellen que no apareixen en la taula es poden classificar mitjançant la conversió al decimal equivalent més proper, per ex., 10/200 = 0,05, 6/30 = 0,20.
El CD (compte de dits) sense especificació de la distància pot classificar-se com a deterioració profunda.
Els MM (moviments de la mà) sense especificació de la distància poden classificar-se com a deterioració quasi total.
Les mesures del camp visual es refereixen al diàmetre més gran del camp per a un objecte de prova blanc 1/100.