17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

999  Complicacions de l'assistència mèdica no classificades a cap altre lloc

Complicacions d'assistència mèdica no classificades en un altre lloc

Termes d'inclusió

complicacions NCAL de:

 circulació extracorpòria

 diàlisi (hemodiàlisi) (peritoneal) (renal)

 immunització

 infusió

 injecció

 inoculació

 perfusió

 teràpia d'hiperalimentació

 teràpia per inhalació

 transfusió

 vacunació

 ventilació terapèutica

Informació complementària

Empreu un codi addicional, si escau, per a identificar les complicacions.

Exloure:

complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:

 complicacions de dispositiu implantat (996.0-996.9)

 demència per diàlisi (294.8)

 transitòria (293.9)

 dermatitis de contacte per fàrmacs (692.3)

 desequilibri hidroelectrolític (276.0-276.9)

 encefalitis postvacunal (323.51)

 intoxicació i efectes tòxics de fàrmacs i substàncies químiques (960.0-989.9)

 síndrome del desequilibri per diàlisi (276.0-276.9)

Conté:

999.0  Vaccí generalitzat

999.1  Embòlia gasosa

999.2  Altres complicacions vasculars

999.3  Altres infeccions

999.4  Xoc anafilàctic per sèrum

999.5  Altres reaccions per sèrum

999.6  Reacció d'incompatibilitat AB0

999.7  Reacció d'incompatibilitat Rh

999.8  Altres reaccions infusionals i transfusionals

999.9  Altres complicacions de l'assistència mèdica, i complicacions de l'assistència mèdica no especificades, no classificades a cap altre lloc

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

998

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat