17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

998  Altres complicacions de procediments no classificades a cap altre lloc

998.2  Punció o laceració accidentals durant un procediment

Punció o laceració accidentals durant un procediment. Per catèter/altre instrument s/nervi, òrgan, vas sang

Termes d'inclusió

perforació accidental per catèter o un altre instrument durant un procediment en:

 nervi

 òrgan

 vas sanguini

Exloure:

complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:

 esquinçament dural (349.31)

 incisió de la duramàter incidental (349.31)

 síndrome de laceració del lligament ample (620.6)

traumatisme per instruments en el part (664.0-665.9)

pneumotòrax iatrogènic [postoperatori] (512.1)

punció o laceració causades per dispositiu implantat i deixat intencionadament en ferida operatòria (996.0-996.5)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

998.1  998.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat