17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

997  Complicacions que afecten aparells i sistemes de l'organisme especificats, no classificats a cap altre lloc

Complicacions que afecten aparells de l'organisme especificats,  no classificats en un altre lloc

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar la complicació.

Exloure:

les afeccions enumerades si són classificades com a:

 causa de xoc (998.0)

 complicacions de:

   anestèsia:

     en el treball de part i el part (668.0-668.9)

     intoxicació (968.0-969.9)

     reacció adversa (001.0-799.9, 995.0-995.8)

 dispositiu o empelt implantats (996.0-996.9)

 extremitat reinserida (996.90-996.96)

 òrgan trasplantat (996.80-996.89)

 procediments obstètrics (669.0-669.4)

Conté:

997.0  Complicacions del sistema nerviós

997.1  Complicacions cardíaques

997.2  Complicacions vasculars perifèriques

997.3  Complicacions respiratòries

997.4  Complicacions de l'aparell digestiu

997.5  Complicacions urinàries

997.6  Complicació de monyó d'amputació

997.7  Complicacions vasculars en altres vasos

997.9  Complicacions que afecten sistemes orgànics especificats no classificades a cap altre lloc

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

996  998

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat