17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

997  Complicacions que afecten aparells i sistemes de l'organisme especificats, no classificats a cap altre lloc  (IC, Ex.)

997.5  Complicacions urinàries

Complicacions urinàries. Degudes a procediment: necrosi tubular(aguda) , oligúria, fallida/insuficiència renal

Termes d'inclusió

complicacions de:

 anastomosi i derivació internes de vies urinàries, incloent les que afecten el conducte intestinal

 estoma extern de vies urinàries

fallida renal (aguda) especificada com a provocada per un procediment

insuficiència renal (aguda) especificada com a provocada per un procediment

necrosi tubular (aguda) especificada com a provocada per un procediment

oligúria o anúria especificades com a provocades per un procediment

Exloure:

complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:

 estenosi postoperatòria de:

   urèter (593.3)

   uretra (598.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

997.4  997.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat