17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

997  Complicacions que afecten aparells i sistemes de l'organisme especificats, no classificats a cap altre lloc  (IC, Ex.)

997.4  Complicacions de l'aparell digestiu

Complicacions de sistema digestiu.  Degudes a procediment:  obstrucció intestinal NOS, sínd. hepatorenal

Termes d'inclusió

complicacions de:

 anastomosi i derivació intestinals (internes) NCAL, excepte les que afecten les vies urinàries

fallida hepàtica especificada com a provocada per un procediment

obstrucció intestinal NE especificada com a provocada per un procediment

síndrome hepatorenal especificada com a provocada per un procediment

Exloure:

complicacions gastrointestinals especificades classificades en un altre lloc, com ara:

 adherències peritoneals (568.0)

 adherències peritoneals amb obstrucció (560.81)

 adherències peritoneals pelvianes femenines (614.6)

 complicacions de colostomia i enterostomia (569.60-569.69)

 complicacions de gastrostomia (536.40-536.49)

 complicacions mecàniques d'esofagostomia (530.87)

 infecció d'esofagostomia (530.86)

 infecció d'estoma extern (569.61)

 síndrome de la nansa cega (579.2)

 síndrome de postcirurgia gàstrica d'estómac (564.2)

 síndrome de postcolecistectomia (576.0)

 úlcera gastrojejunal (534.0-534.9)

 vòmits posteriors a cirurgia gastrointestinal (564.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

997.3  997.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat