17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Complicacions de l'assistència mèdica i quirúrgica no classificades a cap altre lloc (996-999)  (Ex.)

997  Complicacions que afecten aparells i sistemes de l'organisme especificats, no classificats a cap altre lloc  (IC, Ex.)

997.3  Complicacions respiratòries

Complicacions respiratòries.  Degudes a procediment: pneumònia(per aspiració) , síndrome de Mendelson

Exloure:

complicacions especificades classificades en un altre lloc, com ara:

 complicacions de traqueostomia (519.00-519.09)

 edema pulmonar postoperatori (518.4)

 insuficiència respiratòria aguda postoperatòria (518.5)

 pulmó de xoc (518.5)

 síndrome del destret respiratori de l'adult (518.5)

embòlia pulmonar iatrogènica (415.11)

lesió pulmonar aguda associada amb transfusió (TRALI) (518.7)

pneumotòrax iatrogènic [postoperatori] (512.1)

síndrome de Mendelson en treball de part i el part (668.0)

Conté:

997.31  Pneumònia associada amb ventilador

997.39  Altres complicacions respiratòries

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 238  Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

 

997.2  997.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat