17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

995  Determinades reaccions adverses no classificades a cap altre lloc  (Ex.)

995.5  Síndrome de l'infant maltractat

Causa externa SpaceHtm-18 anys

Informació complementària

Empreu codis addicionals, si escau, per a identificar les lesions associades.

Empreu un codi addicional E per a identificar:

 autor (E967.0-E967.9)

 natura del maltractament (E960-E968)

Conté:

995.50  Maltractament infantil no especificat

995.51  Maltractament emocional/psicològic infantil

995.52  Abandó (nutricional) de l'infant

995.53  Abús sexual de l'infant

995.54  Maltractament físic infantil

995.55  Síndrome de l'infant sacsejat

995.59  Altres tipus de maltractament i abandó infantils

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

995.4  995.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat