17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

995  Determinades reaccions adverses no classificades a cap altre lloc  (Ex.)

995.0  Altres tipus de xoc anafilàctic

Altre xoc anafilàctic.  NOS o p/efecte advers a medicació correcta administrada adequadament: anafilaxi

Causa externa

Termes d'inclusió

anafilaxi NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament

reacció anafilàctica NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament

xoc al·lèrgic NE o per reacció adversa de substància medicinal correcta administrada adequadament

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar la causa externa, com ara:

 reaccions adverses de substàncies medicinals administrades adequadament [E930-E949]

Exloure:

reacció anafilàctica al sèrum (999.4)

xoc anafilàctic per reacció adversa a aliments (995.60-995.69)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 253  Reacció al·lèrgica

 

995.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat