17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

994  Efectes d'altres causes externes  (Ex.)

994.8  Electrocució i efectes no mortals del corrent elèctric

Electrocució i efectes no fatals del corrent elèctric.  Xoc per corrent elèctric

Causa externa

Termes d'inclusió

xoc elèctric

xoc per pistola conductora d'electricitat [Taser]

Exloure:

cremades elèctriques (940.0-949.5)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

994.7  994.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat