17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

994  Efectes d'altres causes externes  (Ex.)

994.2  Efectes de la gana

Efectes de la gana.  Privació d'aliments,  inanició

Causa externa

Termes d'inclusió

inanició

privació d'aliments

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

994.1  994.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat