17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

994  Efectes d'altres causes externes  (Ex.)

994.0  Efectes de llamp

Efectes del llamp.  Xoc pel llamp,  colpejat per llamp NOS

Causa externa

Termes d'inclusió

cop per llamp NE

xoc per llamp

Exloure:

cremades (940.0-949.5)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

994.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat