17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

993  Efectes de la pressió atmosfèrica

993.3  Osteoartropatia barotraumàtica

Malaltia dels bussos.  Malaltia:  d'aire comprimit,  de descompressió;  paràlisi dels bussos

Causa externa

Termes d'inclusió

malaltia de l'aire comprimit

osteoartropatia barotraumàtica

paràlisi dels bussos

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

993.2  993.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat