17. Lesions i intoxicacions (800-999)  (IC)

Altres efectes de causes externes i efectes de causes externes no especificats (990-995)

993  Efectes de la pressió atmosfèrica

993.2  Altres efectes de la gran altitud i efectes de la gran altitud no especificats

Altres i inespecificats efectes de gran altitud.  Anòxia per gran altitud,  hipobaropatia,  mal de muntanya

Causa externa

Termes d'inclusió

anòxia per gran altitud

hipobarisme

mal de muntanya

mal dels Alps

malaltia dels Andes

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 244  Altre lesió i afecció deguda a causes externes

 

993.1  993.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat